Meldingen maken via het web

AAB People is een onafhankelijke meldingsdienst die onpartijdig zal reageren op alle zaken die u aan de orde stelt en die volgens u in strijd zijn met het beleid en de gedragscodes van uw organisatie.

Zaken die u aan de orde stelt, zullen uw organisatie helpen bij het nakomen van haar plicht om onwettige, onethische of corrupte praktijken op uw werkplek te voorkomen.

U kunt anoniem melden. AAB People zal uw persoonlijke gegevens alleen delen met degenen die in uw organisatie zijn aangesteld om uw melding te onderzoeken als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Nadat u uw rapport hebt ingediend, krijgt u een uniek persoonlijk identificatienummer waarmee u een follow-up kunt uitvoeren, feedback kunt vragen of extra informatie kunt toevoegen aan uw bestaande rapport.

DEZE WEBSITE ZOU NIET GEBRUIKT MOETEN WORDEN VOOR HET MELDEN VAN NOODGEVALLEN - een onmiddellijk antwoord met betrekking tot dringende zaken kan alleen gegarandeerd worden als u telefonisch contact met ons opneemt op nummer +441224 379303.