Polski

Zgłoszenie internetowe

SeeHearSpeakUp jest niezależnie działającą organizacją, która reaguje w przypadkach naruszenia zasad lub kodeksu postępowania w określonej firmie.

Gdy pracownik zgłosi nieprawidłowość, jego firma będzie musiała – zgodnie z nałożonym na nią obowiązkiem – przeciwstawić się niezgodnym z prawem, niemoralnym lub w inny sposób szkodliwym praktykom występującym w miejscu pracy.

Możesz podać nam swoje dane kontaktowe lub możesz pozostać anonimowy. O ile nie zażądasz inaczej, wszystkie dane dostarczone przez Ciebie, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, zostaną przekazane kierownictwu wyższego szczebla pracodawcy.

Anonimowe raportowanie nie jest dozwolone dla pracowników w Portugalii.

Po wypełnieniu raportu, osobie zgłaszającej przydzielany jest unikalny numer identyfikacyjny. (PIN). W razie chęci dodania nowych informacji do raportu osoba zgłaszająca będzie musiała podać swój kod PIN.