Zgłoszenie internetowe

Dziękujemy za skontaktowanie się z SeeHearSpeakUp.

SeeHearSpeakUp jest niezależnym serwisem zgłoszeniowym, który działa bezstronnie w każdej przedłożonej sprawie Twoim zdaniem naruszającej zasady i kodeks postępowania Twojej organizacji.

Kwestie, które zgłosisz, pomogą Twojej organizacji w wypełnianiu jej obowiązków w zakresie zapobiegania bezprawnym, nieetycznym lub korupcyjnym praktykom w miejscu pracy.

Zgłoszeń można dokonywać anonimowo. SeeHearSpeakUp udostępni Twoje dane osobowe osobom wyznaczonym w Twojej organizacji do zbadania zgłoszenia tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz unikatowy numer identyfikacyjny, który umożliwi podjęcie dalszych działań, uzyskanie informacji zwrotnych lub dodanie dodatkowych informacji do istniejącego zgłoszenia.

NINIEJSZA STRONA NIE MOŻE BYĆ UŻYWANA DO ZGŁASZANIA NAGŁYCH PRZYPADKÓW − natychmiastową odpowiedź w pilnych sprawach może zagwarantować jedynie kontakt telefoniczny pod numerem + 800 9687 4357 lub +441224 379303.