Nederlands

Meldingen maken via het web

SeeHearSpeakUp is een onafhankelijke meldingsdienst die onpartijdig optreedt tegen eventuele bezorgdheden inzake het schenden van het beleid en de gedragscode van uw organisatie.

De bezorgdheden die u hebt aangekaart, helpen uw organisatie bij de zakelijke plichten om onwettige, immorele of corrupte praktijken op uw werkplek te voorkomen.

U kunt ervoor kiezen om ons uw contactgegevens te verstrekken of u kunt ervoor kiezen om anoniem te blijven. Tenzij u anders verzoekt, worden alle door u verstrekte gegevens, inclusief uw naam en contactgegevens, doorgegeven aan het senior management van uw werkgever.

Anonieme melding is niet toegestaan voor werknemers in Portugal.

Nadat u uw aangifte hebt gedaan, krijgt u een uniek persoonlijk identificatienummer (PIN). Indien u verdere informatie wil toevoegen aan uw aangifte, zal u gevraagd worden om deze pincode te verstrekken.