Malay

Laporan Web

SeeHearSpeakUp ialah perkhidmatan pelaporan bebas yang akan bertindak tanpa berat sebelah tentang sebarang kebimbangan yang anda bangkitkan yang melanggar dasar dan tatakelakuan organisasi anda.

Kebimbangan yang anda bangkitkan akan membantu organisasi anda melaksanakan kewajipan korporatnya untuk mencegah amalan yang melanggar undang-undang, tidak bermoral atau berunsur rasuah di tempat kerja anda.

Anda boleh memilih untuk membekalkan kami dengan butiran hubungan anda atau anda boleh memilih untuk kekal tanpa nama. Melainkan jika anda meminta sebaliknya, semua data yang disediakan oleh anda, termasuk nama dan butiran hubungan anda, akan dihantar kepada pengurusan kanan dalam majikan anda.

Pelaporan tanpa nama tidak dibenarkan untuk pekerja di Portugal.

Setelah anda melengkapkan laporan anda, anda akan diperuntukkan dengan nombor pengenalan peribadi yang unik. (PIN). Sekiranya anda ingin menambah maklumat lanjut kepada laporan anda, anda akan diminta untuk memberi nombor PIN ini.