Čeština

Webová zpráva

SeeHearSpeakUp je nezávislá služba hlášení, která se bude nestranně zabývat jakýmikoli záležitostmi, které podáte ve věci porušování zásad a kodexu chování ve Vaší organizaci.

Vámi podané záležitosti pomohou Vaší organizaci v jejím závazku zabránit nezákonným, nemravným či korupčním praktikám na Vašem pracovišti.

Můžete se rozhodnout, že nám poskytnete své kontaktní údaje nebo si můžete zvolit, zda zůstanou anonymní. Sdílením vašich osobních údajů poskytujete souhlas se sdílením vašich informací s vaší organizací.

Zaměstnancům ve Španělsku a Portugalsku není umožněno podávat hlášení anonymně.

Po dokončení hlášení Vám přidělíme jedinečné osobní identifikační číslo (PIN). V případě, že budete chtít do svého hlášení doplnit další informace, budete vyzváni k poskytnutí tohoto čísla PIN.