Latvian

ZIŅOŠANAS TĪMEKĻA VIETNE

SEEHEARSPEAKUP IR NEATKARĪGS ZIŅOŠANAS PAKALPOJUMS, KAS OBJEKTĪVI REAĢĒS UZ VISĀM JŪSU PAUSTAJĀM BAŽĀM, KAS PĀRKĀPJ JŪSU ORGANIZĀCIJU POLITIKAS UN RĪCĪBAS KODEKSUS.

JŪSU PAUSTĀS BAŽAS PALĪDZĒS JŪSU ORGANIZĀCIJAI VEIKT KORPORATĪVOS PIENĀKUMUS NOVĒRST NELIKUMĪGU, AMORĀLU VAI KORUMPĒTU PRAKSI JŪSU DARBA VIETĀ.

JŪS VARAT IZVĒLĒTIES SNIEGT MUMS SAVU KONTAKTINFORMĀCIJU VAI ARĪ PALIKT ANONĪMS. JA VIEN JŪS NEPIEPRASĀT CITĀDI, VISI JŪSU SNIEGTIE DATI, IESKAITOT JŪSU VĀRDU UN KONTAKTINFORMĀCIJU, TIKS NODOTI JŪSU DARBA DEVĒJA AUGSTĀKAJAI VADĪBAI.

Darbiniekiem Portugālē nav atļauts anonīms ziņojums.

PĒC ZIŅOJUMA PABEIGŠANAS JUMS TIKS PIEŠĶIRTS UNIKĀLS PERSONĪGAIS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS. (PIN). GADĪJUMĀ, JA VĒLATIES PĀRSKATAM PIEVIENOT PAPILDU INFORMĀCIJU, JUMS TIKS LŪGTS NORĀDĪT ŠO PIN NUMURU.