ελληνικά

Αναφορά μέσω Web

Το SeeHearSpeakUp είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία αναφοράς που θα ενεργήσει με αμεροληψία σε κάθε ανησυχία που εγείρετε για την παραβίαση της πολιτικής και τους κωδίκων συμπεριφοράς των οργανώσεών σας.

Οι ανησυχίες που εγείρετε θα βοηθήσουν τον οργανισμό σας με το εταιρικό καθήκον του να αποτρέψει παράνομες, ανήθικες ή διεφθαρμένες πρακτικές στον χώρο εργασίας σας.

Μπορείτε να επιλέξετε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή μπορείτε να επιλέξετε να παραμείνετε ανώνυμοι. Εάν δεν το ζητήσετε διαφορετικά, όλα τα δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και των στοιχείων επικοινωνίας σας, θα μεταβιβαστούν στην ανώτερη διεύθυνση του εργοδότη σας.

Δεν επιτρέπεται η ανώνυμη αναφορά για υπαλλήλους στην Πορτογαλία.

Αφού ολοκληρώσετε την αναφορά σας, θα σας δοθεί ένας μοναδικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης. (PIN). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες στην αναφορά σας, θα σας ζητηθεί να δώσετε αυτόν τον αριθμό PIN.